Mirela Habek

Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture +051490994 ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 8,30 - 11,00 sati
utorak: 13,00 - 17,00 sati
Odsjek za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti