Lara Ugrina Kolarević

Viši stručni suradnik za pravne poslove 051/503-782 051/257-521 Vozišće 3
51216 Viškovo
Hrvatska
Odsjek ureda načelnika