Besplatan javni prijevoz

Zahtjev se temelji na Odluci o socijalnoj skrbi " Službene novine Općine Viškovo", br. 17/23, pristojba nije propisana .

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Financije
    Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje.
  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .