Komunalna naknada - upitnik za utvrđivanje visine naknade - poslovno proizvodni prostor

Zahtjev se temelji na Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 20/00., 32/01., 7/08. i 44/09.), pristojba nije propisana.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.