Privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Viškovo

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva koji se podnosi 10 dana prije korištenja prostora. Pristojba nije propisana.

7 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Poslovno
    Radno vrijeme, upisi, reklamiranje, zakupi.