Prijava poreza na potrošnju

Zahtjev se temelji na Odluci o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo broj 4/17.), pristojba nije propisana.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Financije
    Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje.
  • Poslovno
    Radno vrijeme, upisi, reklamiranje, zakupi.