Zahtjev za izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti / javnoj površini

Investitor/izvođač je obavezan najkasnije 20 dana prije planiranog početka radnje koja se traći ovim zahtjevom dostaviti u Općinu Viškovo ovaj upitnik, ispunjen i potpisan. Nije propisana pristojba.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Nacrt sa dimenzijama površine koja se namjerava zauzeti

    (na preslici katastra)

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.