Zahtjev za prekop nerazvrstane ceste/javne površine

Zahtjev je investitor/izvoditelj obvezan najkasnije 20 dana prije planiranog početka radnje dostaviti u Općinu Viškovo. Nije propisana pristojba.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.