Zahtjev za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste

Podnositelj zahtjeva je obavezan najkasnije 20 dana prije planiranog početka radnje koja se traži ovim zahtjevom dostaviti u Općinu Viškovo ovaj upitnik, ispunjen i potpisan. Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste podrazumijeva njezinu uporabu za promet vozilima ukupne mase veće od 7,5 tona u svrhu obavljanja djelatnosti pravne ili fizičke osobe.

0 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.
  • Poslovno
    Radno vrijeme, upisi, reklamiranje, zakupi.