Sufinanciranje smještaja djeteta u predšk. ustanovi i obrtu za djel. dadilja u ped.god. 2020/21

Zahtjev se temelji na Odluci o sufinanciranju redovitog programa preškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (SN Općine Viškovo broj 12/18, 17/19 i 7/20) i Odluci o uvjetima i načinima sufinanciranja djelatnosti dadilja (SN Općine Viškovo broj 14/19 i 7/20) i Odluci o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 52/11 i SN Općine Viškovo broj 12/16, 5/17, 16/17, 2/19 i 4/20

0 dan(a)

Obrasci

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .