Djelomično oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade

Zahtjev se temelji na Odluci o komunalnoj naknadi ("Službene novine Općine Viškovo" br. 20/18.)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Financije
    Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje.
  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.
  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .