Privremeno korištenje uređaja i objekata radi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Temelj za rješavanje zahtjeva je Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe („Službene novine Općine Viškovo“ br. 6/16)

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe u svrhu javnog predstavljanja i obrazlaganja svojih izbornih programa biračima.

5 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.
  • Poslovno
    Radno vrijeme, upisi, reklamiranje, zakupi.