Subvencija posebnog programa smještaja djece

Sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode poseban program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Zahtjev se temelji na sljedećim odlukama:

- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (''Službene novine Općine Viškovo'', br.3/15. i 3/17.)

- Odluka o socijalnoj skrbi (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.52/11., 5/17. i 16/17.)

Pristojba nije propisana.

20 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .