Postavljanje vertikalne prometne signalizacije

Nije propisana pristojba.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.