Izrada nadgrobnog spomenika

Zahtjev se temelji na Odluci o groblju Općine Viškovo i Odluci br. 299/10 Općinskog načelnika o maksimalno dozvoljenim dimenzijama nadgrobnog spomenika.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Takse

  • 27€ (27.00 €)

Potrebni dokumenti

  • Dokaz o plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi za korištenje grobnog mjesta
  • Idejni nacrt sa dimenzijama nadgrobnog spomenika i tekst natpisa
  • Ime, prezime i adresa ili naziv tvrtke izvoditelja radova
  • Rješenje o dodjeli grobnog mjesta

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije