Zasnivanje zakupa za postavu privremenih objekata i predmeta (bez naknade)

Zahtjev se temelji na Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/07, 30/07, 18/08 ) i Odluci o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 18/08), pristojba nije propisana.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Idejno rješenje za postavljanje predmeta
  • Kopija katastarskog plana sa pobliže označenom lokacijom

Odgovorne službe

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Financije
    Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje.
  • Poslovno
    Radno vrijeme, upisi, reklamiranje, zakupi.