Sufinanciranje smještaja djeteta u obrtu registriranom za djelatnost dadilja za ped. g. 2019/2020.

Zahtjev se temelji na Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja ( "Službene novine Općine Viškovo" 14/19). Nije propisana pristojba.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Osobe za kontakt