Prekop nerazvrstane ceste

Zahtjev je investitor/izvoditelj obvezan najkasnije 7 dana prije početka radova dostaviti u Općinu Viškovo. Nije propisana pristojba.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Odgovorne službe

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.