Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za šk. god. 2020./2021

Zahtjev se temelji na sljedećoj Odluci:

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020. („Službene novine Općine Viškovo“ 20/19.)

0 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .